Svenska flygplanstillverkare

SAAB

Engelska tillverkare

 

Franska tillverkare

 

Ryssland

 

Mikoyan-Gurevich

Europa/övriga Europa

 

USA

 

BoeingRockwellLockheed Martin

Canada

 

Övriga länder

 

Se även